Start nieuw seizoen 2021

17 januari 2021


Beste tennisvrienden,  

Wij zijn in 2021 beland. En wat ons betreft gaan wij er ook weer het beste van maken. Helaas blijft de onduidelijkheid bestaan en zullen wij met de KNLTB de consequenties voor ons op de voet volgen. Op dit moment is het nog allerminst duidelijk of het tennisseizoen direct op 1 april 2021 kan starten.

Vooralsnog mag er op het moment van dit schrijven getennist worden onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • Alleen buiten tennis is toegestaan;
  • Er mag alleen gesingeld worden.

Door deze maatregelen zijn vele leden niet in de mogelijkheid de door hen gereserveerde binnenbanen te bespelen. Wij hopen dat er spoedig verandering komt in deze situatie.

In overleg met het sportpark wordt gekeken of een aantal buitenbanen vroegtijdig in gebruik genomen kunnen worden. Weersomstandigheden spelen hier een belangrijke rol bij.

Ondanks de covid-19 pandemie verwachten wij vooralsnog toch rond 1 april weer te kunnen tennissen op het sportpark. Wij zullen de leden hier uiteraard van op de hoogte houden.

Inmiddels hebben jullie ook de contributie factuur ontvangen. Deze is uiteraard voorwaardelijk voor de continuïteit van onze club. Immers de kosten van de club blijven. Wij vragen jullie begrip daarvoor. En rekenen op jullie tijdige betaling van de contributie.

Mocht dat onverhoopt niet kunnen, neem dan contact op met onze administratie om een regeling te treffen.

De leden die via automatische incasso betalen hebben een factuur gehad waarbij aangegeven is dat de incasso op 28 februari 2021 geïnd gaat worden.
Leden die per bankoverschrijving, pin of contant willen betalen kunnen dit voor 15 maart a.s. doen. Dus niet zoals de begeleidende brief vermeld binnen 14 dagen.

Bij pin of contant, informeer even wanneer de receptie van het sportpark open is.

De automatisch gegenereerde teksten bij de contributiefacturen zijn niet helemaal correct, hiervoor onze excuses. We werken met een nieuw systeem en de KNLTB.Club heeft de facturen op 1 januari al voor ons klaar gezet. Hierdoor was het niet mogelijk de teksten verder aan te passen.

Leden die interesse hebben in een bedrijfslidmaatschap (zie sponsorplan) kunnen contact opnemen met de penningmeester ([email protected])

Wij hopen jullie spoedig weer op het park te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur TCR  

Nieuwscategorieën Bestuur