Voorjaarscompetitie 2021

Aan de senior leden van Tennis Club de Rhijenhof,  

Hoewel wij net als jullie nog niet zeker weten of de KNLTB Voorjaarscompetitie 2021 gespeeld kan worden, heeft de KNLTB ons wel gevraagd de inschrijvingen hiervoor op te geven. Wij roepen jullie als senior leden van TCR daarom op om je hiervoor aan te melden.

Laten we hopen dat we weer een normale competitie kunnen spelen!  

De uiterste datum waarop wij jullie aanmeldingen willen ontvangen is dit jaar 29 december 2020.

Het inschrijfformulier vindt je op de TCR website (www.tcrhijenhof.nl) onder het kopje Senioren, Inschrijfformulier Voorjaarscompetitie 2021 (je dient eerst in te loggen op de website, net als in de KNLTB.Club app).

Let op: zonder formulier kunnen wij geen inschrijving garanderen!  

Om deze brief kort te houden, geven we hier aan welke informatie nieuw is ten opzichte van vorig jaar. Uitgebreidere en aanvullende informatie kan je onder deze brief vinden.

  • We gaan uitzoeken of we als club meer competitievormen kunnen aanbieden, bijvoorbeeld op zaterdagavond. Je kan je voor deze vormen inschrijven via het inschrijfformulier, maar bij onvoldoende aanmeldingen kunnen we je vragen toch een andere vorm te kiezen.
  • Elk thuisspelend team moet voor elke competitiedag één verantwoordelijke aanwijzen die ruim 30 minuten voor aanvang aanwezig is om de tegenstander op te vangen.
  • Elke competitiedag wijzen we één teamcaptain aan die verantwoordelijk is voor een eerlijke verdeling van banen in het geval van slecht weer.
  • De kosten van de vrijdagavondcompetitie worden verhoogd naar € 185,00.  

Met vriendelijke groet,  

Mickael Straatman - 0624635997
Frank Spoor - 0641516271  

Organisatoren Voorjaarscompetitie Tennis Club de Rhijenhof

 

De kosten
De inschrijvingskosten per team zijn voor de vrijdagavondcompetitie € 185,00 en voor de zaterdag- en zondagcompetitie € 125,00. Het bedrag dat een team betaalt wordt gebruikt om de kosten van inschrijving bij de KNLTB, de ballen en andere bijkomende competitiekosten te betalen.
Verderop leggen we verder uit waarom de kosten van de vrijdagavondcompetitie zijn toegenomen.  

Betaling
In de eerste helft van januari wordt duidleijk hoeveel teams zich ingeschreven hebben. Zodra dit definitief is, zullen we een email sturen naar alle captains met instructies om de inschrijvingskosten te betalen. Houd tegen die tijd dus je email goed in de gaten en zorg ervoor dat het bedrag tijdig wordt overgemaakt. Bij niet betalen zullen wij het team moeten terugtrekken uit de competitie. De kosten hiervan of van andere reglementaire boetes zullen op het betreffende team worden verhaald. Bij inschrijven verplicht je het team dus tot betalen.  

Vrijdagavondcompetitie
De vrijdagavondcompetitie is tot nu toe een groot succes, zeker gezien het aantal verlichte buitenbanen dat wij hebben. Het bestuur heeft gezorgd dat er binnen een aantal extra binnenbanen gehuurd worden om het overvolle baanschema acceptabel te maken. Hiermee kunnen we 14 teams plaatsen.

De teams welke vorig jaar voorjaarscompetitie hebben gespeeld krijgen voorrang bij de inschrijving van dit jaar. De verwachting is dat daarmee de vrijdagavond al direct vol zit. Mocht je dus een nieuw team voor de vrijdagavond inschrijven, houd er dan rekening mee dat het vol kan zitten en dat we jullie kunnen benaderen om op de zaterdag of de zondag te spelen.   

Het huren van binnenbanen brengt extra kosten met zich mee. Tot nu toe heeft de club een deel van die kosten op zich genomen, maar dit vindt het bestuur niet langer eerlijk tegenover andere leden. Daarom dienen we vanaf dit jaar de vrijdagavond teams met elkaar de volledige extra huurkosten ophoesten. Gevolg hiervan is dat het inschrijfgeld verhoogd wordt naar € 185,00 (t.o.v. € 150,00 vorig jaar). 

Competitiesoorten, speeldagen en aanvangstijden
De KNLTB kent verschillende competitievormen voor dames, heren en gemengde teams. Ook is er op zondagmiddag een speciale competitie voor beginnende tennissers. Alle competitiesoorten waar TCR aan deelneemt staan vermeld op het inschrijfformulier.

Dit jaar zijn hier een aantal competitiesoorten aan toegevoegd, zoals competitie op zaterdagavond. De aangeboden competitiesoorten die we aanbieden zijn gebaseerd op de mogelijkheden die de KNLTB biedt, de openingstijden van het park en ontlasting van het park op momenten dat het druk is met recreanten. Let op: indien er weinig aanmeldingen binnenkomen voor een nieuwe speelvorm, of er bestaan andere bezwaren binnen de club, behouden wij ons het recht voor om de betreffende nieuwe competitiesoort alsnog te schrappen. Dan zullen wij contact opnemen met de betreffende teams om een andere speelvorm te bespreken.  

Tot nu toe vindt de competitie bij TCR plaats op vrijdagavond en op zaterdag en zondag overdag. Er zijn ook competitiesoorten op doordeweekse dagen overdag beschikbaar, maar vooralsnog heeft niemand zich daar ooit voor ingeschreven. Op vrijdag wordt altijd gestart om 19 uur. Om op zaterdag en zondag zoveel mogelijk teams de kans te geven competitie te spelen zal TCR soms gebruik moeten maken van variabele aanvangstijden. Dit betekent dat op zaterdag en zondag thuiswedstrijden tussen 10:00 uur en 14:00 uur gestart zullen worden. Op het inschrijfformulier kan je een voorkeurstijd aangeven, maar houd er rekening mee dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen.  

De KNLTB deelt in het voorjaar bestaande teams in op basis van het resultaat van het vorig voorjaar en nieuwe teams naar sterkte van de spelers in dat team. Het is mogelijk om promotie of degradatie aan te vragen, zet dat op het inschrijfformulier. Onze ervaring is dat de KNLTB daar in ongeveer de helft van de gevallen gehoor aan geeft, wanneer de speelsterkte van de spelers dit rechtvaardigt.  

Teamgrootte
De teamgrootte is afhankelijk van de competitievorm en is typisch minimaal 4 personen. Alleen bij de beginnerscompetitie op zondag is een aantal van 3 personen genoeg. We accepteren teams met de minimale vereiste aan spelers, omdat het regelen van invallers gemakkelijker is geworden dankzij de mogelijkheid tot spelen op twee dagen zonder dispensatie. Let wel op dat het regelen van invallers jullie eigen verantwoordelijkheid is, dus het is altijd veiliger om te kiezen voor 1 speler meer dan vereist!  Indien je geen compleet team op de been kunt krijgen, meld dit team dan toch aan. Wij zullen dan proberen dit team in overleg te completeren vanuit de ontvangen individuele aanmeldingen. Als je nog geen team hebt, geeft je dan individueel op via het formulier, hetgeen vooral handig is bij de beginnerscompetitie op zondag omdat die nog niet zo veel mensen kennen. Wij proberen dan in overleg met jou een team te vormen.  

Opvangen van tegenstanders
Wij vinden dat bij thuiswedstrijden elk team verantwoordelijk is om bijtijds de tegenstander op te vangen. Dit betekent dat minstens één speler ruim 30 minuten voor aanvang aanwezig moet zijn (behalve als COVID-19 andere regels voorschrijft). Wij vragen daarom elk team om hier zorg voor te dragen, aangezien dit nog niet altijd netjes gebeurt. Het is niet gastvrij en erg vervelend voor de bar voor de bar als teams niet worden opgevangen! We hopen dat deze oproep voldoende is om dit voor elkaar te krijgen.  

Banenschema en slecht weer
Afgelopen najaar hebben we helaas veel te maken gehad met slecht weer en daarbij gemerkt dat de baanindeling voor de wel bespeelbare banen en de beschikbare binnenbanen niet soepel verliep. Vandaar de volgende maatregelen. Als allerbelangrijkste: houd je altijd aan het baanschema! Hang niet in overleg met het sportpark extra banen af, want zij weten niet hoe druk het is op het park. Vraag altijd toestemming aan Mickael of Frank voor extra banen. Nu gebeurt het dat recreanten geen banen meer hebben, of dat bij slecht weer niet uitgeweken kan worden naar andere banen, omdat die reeds zijn afgehangen. Dit willen we voorkomen.  

Daarom maken we nu voor elke competitiedag thuis één teamcaptain verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van de beschikbare banen in geval van slecht weer. Dit zal in de meeste gevallen niet nodig zijn, maar zorgt dat er een vast aanspreekpunt is wanneer de dag wel in het water loopt. We proberen te zorgen dat dit een VCL is op dagen dat die thuis spelen, maar dat zal niet altijd het geval zijn. De verantwoordelijkheid van de aangewezen teamcaptain is om in eerste instantie de buitenbanen die nog bespeelbaar zijn te herverdelen. Indien teams naar binnen willen uitwijken, kan de aangewezen teamcaptain dit inventariseren en zorgen dat iedereen de kans krijgt om banen te huren. Op deze manier willen we voorkomen dat teams snel alle banen binnen reserveren bij slecht weer en andere teams niet meer binnen terecht kunnen. Rekening houden met elkaar staat voorop.

Bij problemen is Mickael of Frank telefonisch bereikbaar. We zullen ook proberen op basis van de weersverwachting vooraf zoveel mogelijk te stroomlijnen.  

Spelregels
Bij de meeste mensen zijn alle spelregels en competitieregels wel bekend. Daarbij willen we voor de volledigheid nog even herhalen dat de KNLTB heeft besloten alle dubbels middels “verkort spelen” te laten spelen. Dit betekent dat de derde set als supertiebreak wordt gespeeld met een verschil van minimaal 2 punten, maar bij deuce wordt geen beslissend punt gespeeld. De singles blijven gespeeld worden met een volledige derde set.  
Indien er vragen zijn over spelregels of competitieregels kan Mickael of Frank telefonisch bereikt worden.  

Vereniging Competitie Leider (VCL)
Momenteel is er een tekort aan VCL’ers bij TCR. Een VCL is iemand die meer dan gemiddeld op de hoogte is van de wedstrijdregels en die tijdens zijn aanwezigheid in geval van discussies over de toepassing van de spelregels en de competitieregels beslissend op mag treden. Daarnaast zorgt de VCL ervoor dat alles soepel verloopt. In de praktijk heeft een VCL op een wedstrijddag eigenlijk niets te doen, maar het is wel verplicht dat er altijd een VCL op het park aanwezig is op een competitiedag. 

Wij zouden het op prijs stellen als meer leden ons team willen versterken om de competitiedagen thuis in goede banen te leiden. De cursus VCL betreft één dagdeel en dient daarna succesvol te worden voltooid met een online toets welke vanuit huis gemaakt kan worden.  
Wij willen dan ook graag dat van elk team één speler deze korte VCL instructie volgt. In feite leggen we al extra verantwoordelijkheden bij de teamcaptains neer, dus het is nog maar een kleine stap om dan ook VCL te worden. Bovendien vinden we het belangrijk om VCL’ers af te wisselen, zodat we niet telkens een beroep doen op dezelfde mensen. Meld je dus s.v.p. aan! Dit kan door een email of een bericht naar Mickael of Frank te sturen, of naar het bestuur van TCR.